Etusivu | Taitokeskukset | Taitoshop | Kurssit | Näyttelyt | Kästyöpassi | Karjala-mallisto | Käsityökoulu | Yhteystiedot

       

  

31.7.2020

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.

1. Rekisterinpitäjä

Taito Pohjois-Karjala ry
Koskikatu 1, Taitokortteli
80100 JOENSUU
Y-tunnus 0212366-1
toimisto(at)taitopohjoiskarjala.fi
www.taitopohjoiskarjala.fi

2. Rekisteröidyt

 • Taito-Pohjois-Karjala ry:n jäsenet
 • Palveluasiakkaat, esim. kursseille osallistujat, taiteen perusopetuksen oppilaat ja kutojat
 • Sopimusasiakkaat, esim. myyntitilit, näytteilleasettajat

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Kurssin nimi

5. Käsittelyn kesto

Käsittelemme yhdistyksen jäsenten tietoja vain niin kauan kuin jäsenyys on voimassa. Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyltä itseltään ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle. Asiakas- ja markkinointirekisteristämme poistamme tarpeettomat henkilötiedot kuuden (6) kuukauden välein.

6. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: Yhdistys.

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Suoramarkkinointikielto

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html ohjeet valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html ohjeet valituksen tekemiseen).

7. Säännönmukaiset tiedonlähteet

Kaikki asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään.

8. Tietojen luovutukset

Rekisteristä luovutetaan tietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:
 • Yhdistyksen jäsenlehden jakelua varten
 • Taitoliitto, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry, Y 0201527-3. Tiedot luovutetaan kursseille osallistuvista kansallisten tilastojen kokoamiseksi.

Tietoja voidaan valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman kolmannen osapuolen kohdennettuun markkinointikampanjaan. Tietojen omistus ei siirry rekisterinpitäjältä kolmannelle osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Emme siirrä tietoja EU:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi vain rekisterinpitäjän työntekijät.
 • Sähköisten rekisterien käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.
 • Sähköisistä rekistereistä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.
 • Ei-sähköisten rekisterien sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.