Etusivu | Taitokeskukset | Taitoshop | Kurssit | Näyttelyt | Kästyöpassi | Karjala-mallisto | Käsityökoulu | Yhteystiedot

       

 

 

TAITOTUOTE 2007-2009

Taitotuote -projektin tavoitteena on kehittää lisävalmiuksia käsityön arvostuksen nostamiseksi ja säilyttämiseksi sekä edelleen kehittämiseksi Pohjois-Karjalassa. Kohderyhmänä ovat Pohjois-Karjalan käsi- ja taideteollisuus ry:n käsityökeskusten käsityöneuvojat ja keskusten asiakkaat. Projektin keskeisenä toimenpiteenä on tuotekehitystyö. Projektin tuloksena kehitetään uusia tekstiilimallistoja ja palvelutuotteita käsityökeskusten neuvontapalveluiden käyttöön.

Uusien mallistojen ja palveluiden kehittämisessä yhdistetään käsityö- ja muotoiluosaaminen. Kyseessä on toimijalähtöinen tuotekehitysprojekti, jossa kehittämistarpeet nousevat tekijöiden ja toimijoiden tarpeista. Tuotekehitystyössä on mukana ammattimuotoilija, käsityöläisiä, ohjaajia ja opiskelijoita sekä neuvontapalveluiden asiakkaita/käyttäjiä. Toimijoiden ja toimintojen välille luodaan uudenlaisia yhteyksiä ja vuoropuhelua. Yhdistyksen neuvojat ovat mukana tuotekehitystyössä koko ajan, jolloin projektin vaikutukset siirtyvät osaksi heidän normaalia työtänsä projektin aikana ja sen jälkeen.

Projektissa tehtävällä tuotekehitystyöllä kehitetään alueen osaamis- ja kulttuurirakenteita. Uusilla tuotteilla ja palveluilla rakennetaan ja vahvistetaan sekä käsityön että alueen imagoa. Toiminnan myötä vahvistuu myös muotoilun ja käsityön vuorovaikutus, millä edelleen tuetaan elinkenopolitiikkaa, alan koulutusta ja harrastustoimintaa.

Väliraportti I

Väliraportti II

Väliraportti III

Taito elämys – Taito Pohjois-Karjala ry