Etusivu | Taitokeskukset | Taitoshop | Kurssit | Näyttelyt | Kästyöpassi | Karjala-mallisto | Käsityökoulu | Yhteystiedot

       

  

Tekemisen ja oppimisen iloa ja riemua Kässä -käsityökoulussa

Käden taidoissa yhdistyvät taito, ajattelu ja tekeminen. Käsityökoulussa opitaan käsityön eri vaiheet suunnittelusta toteutukseen. Käsillä tekeminen on luovuutta, valintojen tekemistä, persoonallisuutta ja työn arvostamista.

Kässä -käsityökoulu Taito Pohjois-Karjala ry:ssä

Käsityökoulussa on yhtenäinen opetussuunnitelma, joka on laadittu valtakunnallisen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman pohjalta.

"Käsityökoulussa kudotaan, kirjotaan, värjätään, kuvioidaan kangasta. Vuollaan, sahataan, naulataan, hiotaan puuta. Muovaillaan, valetaan, dreijataan, poltetaan savea. Punotaan pajua, kaislaa, risua. Leikataan, sulatetaan lasia. Taotaan, emaloidaan, pakotetaan metallia. Hiotaan, viilataan, taltataan kiveä. Huovutetaan, neulotaan, nukitetaan villaa.
Ja paljon muuta.
"

Lukukausimaksu kässäkoulussa on 75 € tai 105 €/lukukausi.
Lisäksi oppilaat maksavat käyttämänsä tarvikkeet
(n. 40-50 €/lukukausi).

Jos haluat käsityökouluun mukaan, niin ota yhteyttä paikkakuntasi taitokeskukseen. Käsityökoulujen alkamisajat ovat paikkakuntakohtaisissa kurssikalentereissa.

Taiteen perusopetus, mitä se on?

Taiteen perusopetus tukee ja laajentaa taidekasvatusta. Se sijoittuu taidekasvatusjärjestelmässämme yleissivistävän perusopetuksen ja taiteen ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksen välimaastoon. Käsityö on taidekasvatuksen osa-alueena luovaan ongelmanratkaisuun perustuvaa toimintaa.

Käsityökoulut toteuttavat taiteen perusopetuksen mukaista taidekasvatusta. Koulujen opettajat ovat käsi- ja taideteollisuusalan koulutuksen saaneita ammattilaisia. Opiskelu käsityökoulussa on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Opetusta ohjaa opetussuunnitelma, joka noudattaa opetushallituksen antamia valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita. Pohjois-Karjalan käsi- ja taideteollisuuden käsityökouluissa opetus on yleisen oppimäärän mukaista. Opiskelusta saa todistuksen, jota voi hyödyntää myöhemmin opinnoissa ja työssä!

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opinnot ovat yhteensä 500 h, n. 6 vuotta. Oppitunteja on lukuvuodessa 60-90. Opinnot koostuvat perus- ja työpajaopinnoista.

Toimimme yhteistyössä maakunnan kansalaisopistojen kanssa. Yhteistyötä teemme mm. kurssisuunnittelun ja tehtäväaineistojen suunnittelun osalta.